Wijziging belangrijke regel hypotheekverstrekking door AFM

Tot nu toe was de datum waarop de offerte voor de hypotheekaanvraag werd getekend leidend bij de bepaling onder welke verstrekkingsregels deze aanvraag zou gelden. De laatste jaren zijn deze regels jaarlijks aangescherpt, zoals dit ook per 1 januari 2017 weer gebeurt.

Strenger

In 2017 worden de regels weer een stuk strenger. Komend jaar kan nog maar tot 101 procent van de marktwaarde van de woning worden geleend, dit jaar is dat nog 102 procent. Dit betekent dat kopers daardoor duizenden euro’s extra aan eigen geld moeten inbrengen. Daarnaast worden ook de inkomenseisen aangepast waardoor de maximale hypotheek lager wordt. In geval van een jaarinkomen van 35.000 euro scheelt dat ruim 5600 euro.

euro-dollar-procent

Wijziging

De wijziging van de AFM houdt in dat niet meer de datum van aanvraag bepalend is, maar de datum waarop de bank definitief akkoord gaat met de aanvraag. Hierbij komt een overgangsregeling waarbij diegenen die voor 1 februari 2017  een definitief akkoord van de bank ontvangen nog gebruik kunnen maken van de verstrekkingsregels van 2016.

grid-1511506_1920

Spannend

Dit maakt het voor veel aanvragers heel spannend, daar een aanvraag gemiddeld een periode van zo’n 4 weken nodig heeft om beoordeeld te worden. Nu, in deze extra drukke periode, is dat zelfs erg krap gesteld. Hierbij is het heel belangrijk dat je als koper nog sneller en efficiënter zorgt voor het aanleveren van de stukken die de hypotheekverstrekker nodig heeft om je aanvraag te beoordelen.

file-157957_1280

Belangrijk voor kopers

Overleg met je hypotheekadviseur wat je moet aanleveren en hoe je dat zo snel mogelijk kunt doen. Houdt rekening met het feit dat de aanvraag niet binnen de nu gestelde periode tot 1 februari 2017 beoordeeld kan worden en bekijk wat de nieuwe verstrekkingsregels voor je beteken. Kun je de woning dan nog steeds kopen? Goed om dit te bekijken vóór de je onderhandelingen over een mogelijke aankoop start.

hands-1063442_1920

2016: wat verandert er op het gebied van hypotheken?

huis en percentage

1. Minder lenen met Nationale Hypotheek Garantie vanaf 1 juli

Ook in 2016 wordt de kostengrens voor NHG verlaagd. Momenteel is de grens € 245.000, vanaf 1 juli zal dat € 225.000 zijn.  Als je dit jaar een woning wilt kopen of een hypotheek wilt oversluiten en daarbij gebruik wilt maken van Nationale Hypotheek Garantie, dan is het verstandig om de hypotheek voor 1 juli in orde te maken.

Wat kun je in 2016 lenen met NGH

Kostengrens NHG € 225.000 (was € 245.000)
Maximale koopsom € 212.264 (was € 231.132)
Maximale hypotheek, 102% van de koopsom € 216.509 (was € 235.755)

Belangrijk: de kostengrens is niet hetzelfde als de koopsom. De kostengrens die NHG hanteert, houdt rekening met een standaard opslag van 6% bijkomende kosten. Dat betekent dat je de kostengrens van € 245.000 niet als maximale koopsom voor je huis kunt zien.

Je nieuwe huis mag nu nog maximaal € 245.000 gedeeld door 1,06 = € 231.132 kosten om van NHG gebruik te kunnen maken. Per 1 juli zal dat € 212.264 zijn, ruim € 19.000 minder.

2. Bij het kopen van een woning heb je dit jaar meer spaargeld nodig

Omdat je vanaf 1 januari 2016 nog maximaal 102% van de koopsom van je woning mag lenen, heb je naast het afsluiten van een hypotheek ook wat spaargeld nodig voor het voldoen van de bijkomende kosten. In 2017 en 2018 wordt de het bedrag wat je als hypotheek mag afsluiten verder afgebouwd naar 101% en uiteindelijk 100% van de koopsom.

De bijkomende kosten (ook wel ‘kosten koper’ genoemd) zijn nagenoeg altijd hoger dan 2% van de koopsom. Alleen de overdrachtsbelasting is al 2%. Denk verder nog aan kosten voor hypotheekadvies en notaris (leverings- en hypotheekakte). Een deel van deze kosten komt dus voor eigen rekening.

VOORBEELD VAN DE KOSTEN BIJ EEN WONING MET KOOPPRIJS VAN € 300.000

  • koopsom € 300.000
  • 2% overdrachtsbelasting € 6.000
  • hypotheekadvies € 2.300
  • taxatie € 350
  • notaris € 800
  • Totale kosten € 309.450

HOEVEEL EIGEN GELD HEB JE NODIG NAAST JE HYPOTHEEK

  • 2015: max. financiering 103%, max. hypotheek € 309.000, eigen geld € 450
  • 2016: max. financiering 102%, max. hypotheek € 306.000, eigen geld € 3.450
  • 2017: max. financiering 101%, max. hypotheek € 303.000, eigen geld € 6.450
  • 2018: max. financiering 100%, max. hypotheek € 300.000, eigen geld € 9.450

3. Verlaging van de hypotheekrenteaftrek

Voor degenen met een bruto jaarinkomen van minimaal € 66.421 is de hypotheekrenteaftrek vanaf 1 januari 2016 weer iets verder verlaagd.

In de vierde schijf, waar een deel van je inkomen in valt als je minimaal het bovengenoemde bedrag verdient, betaal je 52% inkomensbelasting en had je tot nu toe ook recht op 52% hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2014 is men begonnen met het afbouwen van dit percentage met een half procent per jaar,  tot we in 2041 nog maximaal 38% van de hypotheekrente kunnen aftrekken. Voor mensen met een hoog inkomen wordt de hypotheek dus steeds iets duurder. In 2016 heb je nog recht op 50,5% renteaftrek.

4. Een nieuwe berekening bij de combinatie studieschuld & hypotheek

Als je een studieschuld hebt, wordt deze meegerekend bij het vaststellen van de hoogte van de hypotheek die ze je kunnen verstrekken. Je moet natuurlijk zowel je studieschuld kunnen aflossen, als je hypotheeklasten kunnen dragen. De manier waarop je studieschuld wordt meegerekend, is echter flink veranderd.

Momenteel telt je oorspronkelijke studieschuld voor je hypotheek, ook al heb je ondertussen al een deel afgelost. Er is nu een motie aangenomen door de Tweede Kamer waardoor nu je huidige openstaande schuld wordt meegerekend in plaats van je oorspronkelijke studieschuld. Het is wachten op de goedkeuring van de Eerste Kamer, die waarschijnlijk dit jaar zal volgen.

5. Belastingvrij schenken ter besteding aan de eigen woning

Nu in 2016 is de relatie tussen schenker en ontvanger van belang. De gunstige schenkingsvoorwaarden gelden wanneer bij een schenking tussen ouder en kind. Hierbij mag een bedrag van maximaal € 53.016 belastingvrij geschonken worden ter besteding aan de eigen woning, waarbij een leeftijdseis geldt van minimaal 18 en maximaal 40 jaar.

Per 2017 wordt de vrijstelling op de schenkbelasting weer toegepast. Er mag dan opnieuw € 100.000 belastingvrij geschonken worden, met als voorwaarde dat dit bedrag besteed wordt aan:
– aankoop eigen woning
– verbetering eigen woning
– aflossing op de hypotheek
De relatie tussen schenker en gever is hierbij niet langer van belang, maar de leeftijdseis blijft bestaan (minimaal 18 en maximaal 40 jaar).

6. Wijzigingen in de hoogte van je te lenen bedrag

Zoals ieder jaar, zijn ook in 2016 de rekenmethodes omtrent de maximale hypotheek weer iets veranderd. De wijzigingen zijn dit jaar minimaal. Het zijn met name alleenstaanden die iets minder kunnen lenen. Een hypotheek op één inkomen geeft het volgende plaatje:

Maximale hypotheek voor een inkomen

Voor tweeverdieners verandert er meer. Per 2016 telt het inkomen van de minstverdienende partner voor een groter deel mee. Vanzelfsprekend heeft dat grotere gevolgen als de minstverdienende partner een relatief hoog inkomen heeft.

Bron: Wegwijs, financieel consumenten platform

Starter kan hypotheektoezegging krijgen

finger clicks the yes button

Starter kan hypotheektoezegging krijgen

Consumenten die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen vanaf volgende week een hypotheektoezegging aanvragen bij  Nationale-Nederlanden Bank.

Zo hebben starters van tevoren de garantie dat ze de gewenste hypotheek kunnen krijgen en weten ze ook hoeveel ze kunnen lenen.

Woningzoekers krijgen een certificaat waar op staat dat Nationale Nederlanden hen met zekerheid de hypotheek zal aanbieden. Net als anders wordt er dan onder meer gekeken naar het inkomen en een werkgeversverklaring.

De toezegging is zes maanden geldig, zolang de persoonlijke en financiële situatie van de woningzoeker niet verandert. Zodra de starter een geschikt huis heeft gevonden, kan hij een definitieve offerte aanvragen.

Stress

“Wij zien dat starters op de woningmarkt eerst op zoek gaan naar een woning, een bod uitbrengen en vervolgens de financiering op orde willen brengen”, zegt bestuursvoorzitter Erik Muetstege van Nationale-Nederlanden Bank.

“Dit brengt een hoop stress met zich mee. De praktijk wijst uit dat niet altijd duidelijk is of starters een hypotheek kunnen krijgen en dus een huis kunnen kopen.”

Zonder hypotheektoezegging weten starters veel later in het koopproces of ze daadwerkelijk het verwachte hypotheekbedrag kunnen lenen. Gewone hypotheekoffertes zijn vaak kort geldig. Daarna kunnen consumenten er geen rechten meer aan ontlenen.

Zeker gevoel

Volgens Muetstege kunnen starters met het certificaat hun uitgangspositie verstevigen, omdat ze gerichter kunnen zoeken en met een zeker gevoel een bod kunnen doen.

Toch betekent het niet dat starters met een hypotheektoezegging kunnen bieden zonder voorbehoud. Het blijft verstandig om een voorbehoud van financiering op te nemen tijdens het bieden, waarschuwt de bank.

Met een voorbehoud van financiering in de koopovereenkomst, kunnen de bieders nog onder de koop uitkomen als zij hun hypotheek toch niet rond krijgen. Ze moeten dan wel meerdere schriftelijke afwijzingen kunnen laten zien.

Nationale-Nederlanden Bank is een onderdeel van verzekeraar Nationale-Nederlanden.

Bron: Nugeld.nl

Dijsselbloem verwacht afschaffing boetes bij schenking

ok

Dijsselbloem verwacht afschaffing boetes bij schenking.

Minister Jeroen Dijsselbloem “hoopt en verwacht” dat Nederlandse banken, in navolging van SNS,  de boetes afschaffen die normaliter betaald moeten worden bij het versneld aflossen van een hypotheek.

Dit laat hij in een reactie weten aan NU.nl. Woensdag besloot SNS in navolging van de plannen van het kabinet boetes bij het versneld aflossen van een hypotheek kwijt te schelden als er sprake is van een schenking tot 100.000 euro.

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat per 1 oktober de schenkingsvrijstelling voor de aflossing van een eigen woning, een restschuld of een verbouwing wordt verruimd. Dit betekent dat het bedrag van belastingvrij schenken wordt verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro.

Volgens Dijsselbloem (PvdA) ontstaat door de toezegging van SNS een “vliegwiel” voor het aanpakken van schulden en nieuwe groei in de bouw. “Ik hoop en verwacht dat andere banken zullen volgen.”

Niet wettelijk
Wel laat hij weten dat juridisch de wijziging van het boetevrije percentage lastig te regelen is.

Ook partijgenoot Henk Nijboer laat weten de afschaffing niet wettelijk te kunnen verplichten. Wel vindt hij dat de boete afschaffen bij dienstbaar bankieren hoort.

“Je kan je wel afvragen, als de ene bank het kan, waarom de andere dan niet”, aldus Nijboer. De Vereniging Eigen Huis deed eveneens een appèl op de banken.

ABN Amro heeft woensdag laten weten de situatie te bespreken, maar er nog geen uitsluitsel over te kunnen geven. ING wijzigt het beleid desgevraagd niet.

Vergoeding
Volgens de banken, verenigd in de Vereniging Nederlandse Banken (NVB), is de boete namelijk een vergoeding voor de gemiste inkomsten door het vroegtijdig terugbrengen van de lening, waardoor toekomstige rente-inkomsten worden misgelopen.

Het is nog niet duidelijk of Dijsselbloem ook in gesprek zal gaan met de banken om de afschaffing van de boetes af te dwingen, zoals 50Plus-leider Henk Krol bij NU.nl bepleitte.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3579514/dijsselbloem-verwacht-afschaffing-boetes-bij-schenking.html

EU Parlement wil huizenkoper beschermen

skyline woningen

EU-parlement wil huizenkoper beschermen

Europese huizenkopers die een hypotheek willen, hebben betere bescherming nodig. Zij mogen bijvoorbeeld zo min mogelijk de dupe worden van economische ontwikkelingen waardoor zij plots veel meer moeten gaan betalen.

Dat stelde het Europees Parlement (EP) in Straatsburg dinsdag. Het parlement ging akkoord met regels die uiteindelijk in alle EU-lidstaten moeten gaan gelden, waarbij wel rekening wordt gehouden met nationale omstandigheden.

Hypotheek
Het EP vindt dat huizenkopers overal in de Europese Unie op dezelfde vergelijkbare en duidelijke manier moeten worden geïnformeerd over de kosten en risico’s van een hypotheek. De lening moet realistisch zijn en rekening houden met de huidige en verwachte toekomstige financiële situatie van degene die een hypotheek wil. Ook moet er een standaardbedenkperiode komen van 7 dagen voor ondertekening, of het recht er binnen 7 dagen alsnog van af te zien. Verder moet het overal in de EU makkelijker worden een hypotheek vervroegd af te lossen.

Bron: ANP / NUgeld.nl / http://www.nugeld.nl/wonen/3571928/eu-parlement-wil-huizenkoper-beschermen.html

Staat uw huis (bijna) ‘onder water’?

huis (bijna) onder water

Staat uw huis (bijna) ‘onder water’?

Nee, ik bedoel geen overlast door overmatige regenval of een geval van lekkage in het huis zelf….Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met bovenstaande vraag? Het is een uitdrukking, die momenteel vaak gebezigd wordt in de diverse media en wanneer niet precies duidelijk is wat ermee bedoeld wordt en wat de gevolgen, maar ook de juiste maatregelen in kunnen houden, veroorzaakt het al snel een gevoel van onrust op zijn minst.

Wanneer uw  huis ‘onder water’ staat, wil dat zeggen dat uw hypotheek hoger is, dan de waarde van uw huis. Wanneer u zich in die situatie bevindt en u moet uw huis verkopen, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding of ontslag, dan zult u te maken krijgen met een restschuld. Ik kan me voorstellen, dat heel veel mensen zich hier ongerust over maken. Maar toch hoeft een restschuld geen uitzichtloos en/of onoplosbaar probleem te zijn.

Aflossen
Het is mogelijk, in sommige gevallen, om een restschuld mee te financieren bij de aanschaf van een nieuwe woning. Ook kunt u de restschuld terugbetalen met uw spaargeld, of met een lening van familie of een kredietverstrekker. Houd er rekening mee, dat leningen uiteraard invloed hebben op de maximale hoogte van een eventuele nieuwe hypotheek.

Aftrekbare rente
De rente van uw restschuld mag tien jaar lang in mindering gebracht worden op uw belastbaar inkomen in box 1. Deze restschuld moet dan wel ontstaan zijn tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Het maakt hierbij niet uit hoe u uw restschuld financiert en of u opnieuw een huis gaat kopen. Ook bij een huurwoning telt de aftrekbare rente.

Kwijtschelden restschuld
Wanneer u uw hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) heeft afgesloten, dan kan uw restschuld, onder bepaalde voorwaarden, worden kwijtgescholden. Of u recht heeft op deze kwijtschelding kunt u controleren op www.nhg.nl.

Hoe voorkomt u een restschuld?
Het voorkomen dat u in een situatie verzeild raakt, waarbij u achterblijft met een restschuld is uiteraard altijd beter, dan het zoeken naar de juiste oplossing. Als u het risico op een restschuld zo klein mogelijk wilt houden, neem dan contact op met uw hypotheekadviseur en bekijk samen met hem/haar uw huidige hypotheek. Past deze nog bij de waarde van uw woning en uw wensen voor de toekomst? U kunt dan wellicht kiezen voor een andere hypotheekvorm of nu alvast een deel van de toekomstige restschuld betalen.

Bron: ABN-AMRO

 

Betaalproblemen hypotheken veel kleiner dan gedacht

Key and money

Betaalproblemen hypotheken veel kleiner dan gedacht

De wanbetaling op Nederlandse hypotheken blijkt veel lager te zijn dan bekend is. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) uit Tiel stelt dat er 62 duizend huizenbezitters zijn met een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen. In werkelijkheid zijn er ‘slechts’ 29 duizend wanbetalers met bovendien een veel kortere betaalachterstand, namelijk van 3 maanden of meer.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar betalingsachterstanden bij 3,8 miljoen hypotheken. Het BKR blijkt in zijn cijfers ook huizenbezitters mee te tellen die al een deel van hun schuld hebben ingelost.

Het BKR betreurt het dat de cijfers tot onduidelijkheid hebben geleid, zegt directeur Peter van de Bosch. ‘Als we in onze persberichten niet helder zijn, moeten we dat in de toekomst beter uitleggen.’ Hij benadrukt dat er wel degelijk 62 duizend huishoudens zijn die moeite hebben om rente en aflossing op hun hypotheek te betalen. De helft van de wanbetalers heeft echter een veel geringere betaalachterstand, namelijk van 1 of 2 maanden.

De fout van het BKR kwam aan het licht nadat de Volkskrant de opgave van individuele banken had vergeleken met de opgave van het BKR. Pas na weken intensief overleg tussen banken en het BKR werd duidelijk dat het bureau uit Tiel in zijn persberichten een andere definitie voor wanbetaling gebruikte dan zij daadwerkelijk meet.

Goede betaalmoraal
Het lage aantal wanbetalers is goed nieuws, zegt hoogleraar Lex Hoogduin. ‘Het was al duidelijk dat Nederlanders een goede betaalmoraal hebben, en nu blijkt die ook nog eens beter dan gedacht. Dat is dus duidelijk niet het probleem van de Nederlandse hypotheekmarkt.’

De inmiddels failliete aanbieders ELQ en DSB blijken de meeste wanbetalers te hebben. Waar in de markt gemiddeld 0,76 procent van de hypotheken een achterstand heeft van minimaal 3 maanden, heeft 12 procent van de klanten van ELQ een betalingsachterstand van 3 maanden of meer. ELQ was tot 2008 een filiaal van de omgevallen Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. In de failliete boedel van de DSB bank is de betaalachterstand 5 procent.

Vermoedelijk hebben ook buitenlandse ‘cowboys’ die vlak voor de crisis op de Nederlandse markt opereerden, zoals Sparck (oud-onderdeel van Citi-bank) en Gmac (General Motors), vergelijkbare percentages. Maar zij wilden geen opening van zaken geven.

Van de grote jongens lijkt de portefeuille van marktleider Rabobank het meest solide (0,5 procent). SNS, de bank die begin dit jaar werd genationaliseerd, staat er van de grote banken het slechtst voor: 1,7 procent van al hun hypotheken heeft een betalingsachterstand van 3 maanden of meer. Hoewel de betalingsachterstanden erg laag zijn, zijn ze wel degelijk een zorg voor de banken en verzekeraars. Onder druk van de crisis is het percentage in een jaar met een kwart toegenomen. Aangezien eenderde van alle Nederlandse huizen ‘onder water staat’ kunnen de verliezen snel oplopen als zij die huizen gedwongen moeten verkopen.

Kwetsbaar
Ook Lex Hoogduin ziet dat de hypotheekportefeuille op dat vlak kwetsbaar is. ‘Nederlanders hebben opgeteld ruim 660 miljard euro hypotheekschuld. Dat is in vergelijking met andere landen een zeer hoog bedrag.’ Die miljarden lenen Nederlanders via hun hypotheekverstrekker van buitenlandse investeerders. Als het niet lukt om de verhouding tussen de hoogte van de leningen en de waarde van de huizen te verbeteren, zal het moeilijk blijven om de de hypotheken te blijven financieren, zegt Hoogduin.

Bron: De Volkskrant

Opbouwend deel hypotheek in Box I of in Box III?

Het is belangrijk voor woningeigenaren, om het volgende na te gaan. Wanneer u een hypotheek heeft met een opbouwend deel (spaar, levensverzekering, belegging), met als doel om hiermee de hypotheek op termijn af te lossen, is het belangrijk om bij uw hypotheekadviseur na te gaan of dit deel onder Box III of onder Box I valt.

Tot voorheen was het zo, dat wanneer dit deel onder Box III viel, het opgebouwde kapitaal belastingvrij was zolang het onder het vrijgestelde bedrag viel. Wanneer u boven dit bedrag dreigde uit te komen, kon u het omzetten naar Box I. Deze regeling vervalt.

Dit betekent, dat wanneer het gespaarde deel boven de vrijstelling uitkomt u hier belasting over gaat betalen. Het gaat te ver om u hier precies alle details te vertellen, maar ik raad u aan om advies in te winnen bij uw hypotheekadviseur. Gisteren heeft de Tweede Kamer de termijn, om aanpassingen te kunnen doen, verlengd tot 1-4-2013. Hierna kunt u het niet meer aanpassen.

Heeft u een volledig aflossingsvrije hypotheek, of is er bij u geen sprake van een opbouwend deel in de vorm van sparen, levensverzekering of beleggen, dan is het niet van toepassing. Vraag het zeker even na bij uw adviseur, zodat u in de toekomst niet voor (onaangename) verrassingen komt te staan!

VEH: ‘banken spekken hun kassen ten koste van de consument’

AMERSFOORT – Banken berekenen bovenop het normale hypotheektarief ook nog een extra winstmarge. Deze marge is in augustus verder opgelopen. Consumenten betalen daardoor al snel 200 euro teveel op hun hypotheek.

Dit stelt de Vereniging Eigen Huis op basis van de Eigen Huis Rentebarometer. Dit is een online tool die maandelijks berekent hoeveel overwinst de banken, bovenop de gebruikelijke winstmarge, aan hun klanten verdienen.
De gemiddelde extra winstmarge die banken berekenen bovenop het normale hypotheekrentetarief is in augustus verder opgelopen tot iets boven de 1 procent. Een huiseigenaar met een hypotheek van 250.000 euro betaalt daardoor maandelijks ruim 200 euro teveel aan zijn bank.

Renteaftrek
De extra winstmarge is niet alleen nadelig voor mensen met een hypotheek, maar ook vervelend voor de rijksoverheid. Die lijdt volgens de vereniging namelijk schade door de hogere renteaftrek. De vereniging noemt het handelen van de banken dan ook een doorn in het oog.

De stijging komt doordat banken de verlaging van de basisrente en een afname van de financieringskosten niet goed doorberekenen aan klanten aan klanten. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis:”Banken spekken hun kassen ten koste van de consument”.

Bron: NUgeld.nl

Banken moeten restschuld meefinancieren

Banken moeten een eventuele restschuld na een woningverkoop meefinancieren in een nieuwe hypotheek.

Die oproep doen Vereniging Eigen Huis en De Hypotheker op RTL Z. Banken hebben beloofd de restschuld mee te financieren, maar in de praktijk blijkt dat niet te gebeuren.

Banken niet bereid
Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Bas Millenaar van De Hypotheker tonen zich in De Kijker aan Z (video) ontevreden over de gang van zaken dat banken veelal niet bereid zijn een restschuld mee te financieren.

“Daar maken we ons er echt kwaad over. Wij zien gevallen waarbij dat op een buitengewoon verantwoorde manier wel zou kunnen en waar banken toch gewoon nee zeggen. Mensen worden dan opgezadeld met een persoonlijke lening tegen een veel hoger rentepercentage terwijl het ook tegen het lagere rentepercentage van de hypotheek zou kunnen”, aldus De la Porte.

Volgens staat in de gedragscode dat kopers een eventuele restschuld kunnen meefinancieren in hun nieuwe hypotheek. In de praktijk blijken banken daartoe echter niet bereid.

Bron: RTLnieuws.nl