Financieel

Financieel: informatie over alles wat te maken kan hebben met uw financiën: hypotheek, verzekeringen, beleggen, pensioen, etc.

Wijziging belangrijke regel hypotheekverstrekking door AFM

Tot nu toe was de datum waarop de offerte voor de hypotheekaanvraag werd getekend leidend bij de bepaling onder welke verstrekkingsregels deze aanvraag zou gelden. De laatste jaren zijn deze regels jaarlijks aangescherpt, zoals dit ook per 1 januari 2017 weer gebeurt.

Strenger

In 2017 worden de regels weer een stuk strenger. Komend jaar kan nog maar tot 101 procent van de marktwaarde van de woning worden geleend, dit jaar is dat nog 102 procent. Dit betekent dat kopers daardoor duizenden euro’s extra aan eigen geld moeten inbrengen. Daarnaast worden ook de inkomenseisen aangepast waardoor de maximale hypotheek lager wordt. In geval van een jaarinkomen van 35.000 euro scheelt dat ruim 5600 euro.

euro-dollar-procent

Wijziging

De wijziging van de AFM houdt in dat niet meer de datum van aanvraag bepalend is, maar de datum waarop de bank definitief akkoord gaat met de aanvraag. Hierbij komt een overgangsregeling waarbij diegenen die voor 1 februari 2017  een definitief akkoord van de bank ontvangen nog gebruik kunnen maken van de verstrekkingsregels van 2016.

grid-1511506_1920

Spannend

Dit maakt het voor veel aanvragers heel spannend, daar een aanvraag gemiddeld een periode van zo’n 4 weken nodig heeft om beoordeeld te worden. Nu, in deze extra drukke periode, is dat zelfs erg krap gesteld. Hierbij is het heel belangrijk dat je als koper nog sneller en efficiënter zorgt voor het aanleveren van de stukken die de hypotheekverstrekker nodig heeft om je aanvraag te beoordelen.

file-157957_1280

Belangrijk voor kopers

Overleg met je hypotheekadviseur wat je moet aanleveren en hoe je dat zo snel mogelijk kunt doen. Houdt rekening met het feit dat de aanvraag niet binnen de nu gestelde periode tot 1 februari 2017 beoordeeld kan worden en bekijk wat de nieuwe verstrekkingsregels voor je beteken. Kun je de woning dan nog steeds kopen? Goed om dit te bekijken vóór de je onderhandelingen over een mogelijke aankoop start.

hands-1063442_1920

2016: wat verandert er op het gebied van hypotheken?

huis en percentage

1. Minder lenen met Nationale Hypotheek Garantie vanaf 1 juli

Ook in 2016 wordt de kostengrens voor NHG verlaagd. Momenteel is de grens € 245.000, vanaf 1 juli zal dat € 225.000 zijn.  Als je dit jaar een woning wilt kopen of een hypotheek wilt oversluiten en daarbij gebruik wilt maken van Nationale Hypotheek Garantie, dan is het verstandig om de hypotheek voor 1 juli in orde te maken.

Wat kun je in 2016 lenen met NGH

Kostengrens NHG € 225.000 (was € 245.000)
Maximale koopsom € 212.264 (was € 231.132)
Maximale hypotheek, 102% van de koopsom € 216.509 (was € 235.755)

Belangrijk: de kostengrens is niet hetzelfde als de koopsom. De kostengrens die NHG hanteert, houdt rekening met een standaard opslag van 6% bijkomende kosten. Dat betekent dat je de kostengrens van € 245.000 niet als maximale koopsom voor je huis kunt zien.

Je nieuwe huis mag nu nog maximaal € 245.000 gedeeld door 1,06 = € 231.132 kosten om van NHG gebruik te kunnen maken. Per 1 juli zal dat € 212.264 zijn, ruim € 19.000 minder.

2. Bij het kopen van een woning heb je dit jaar meer spaargeld nodig

Omdat je vanaf 1 januari 2016 nog maximaal 102% van de koopsom van je woning mag lenen, heb je naast het afsluiten van een hypotheek ook wat spaargeld nodig voor het voldoen van de bijkomende kosten. In 2017 en 2018 wordt de het bedrag wat je als hypotheek mag afsluiten verder afgebouwd naar 101% en uiteindelijk 100% van de koopsom.

De bijkomende kosten (ook wel ‘kosten koper’ genoemd) zijn nagenoeg altijd hoger dan 2% van de koopsom. Alleen de overdrachtsbelasting is al 2%. Denk verder nog aan kosten voor hypotheekadvies en notaris (leverings- en hypotheekakte). Een deel van deze kosten komt dus voor eigen rekening.

VOORBEELD VAN DE KOSTEN BIJ EEN WONING MET KOOPPRIJS VAN € 300.000

  • koopsom € 300.000
  • 2% overdrachtsbelasting € 6.000
  • hypotheekadvies € 2.300
  • taxatie € 350
  • notaris € 800
  • Totale kosten € 309.450

HOEVEEL EIGEN GELD HEB JE NODIG NAAST JE HYPOTHEEK

  • 2015: max. financiering 103%, max. hypotheek € 309.000, eigen geld € 450
  • 2016: max. financiering 102%, max. hypotheek € 306.000, eigen geld € 3.450
  • 2017: max. financiering 101%, max. hypotheek € 303.000, eigen geld € 6.450
  • 2018: max. financiering 100%, max. hypotheek € 300.000, eigen geld € 9.450

3. Verlaging van de hypotheekrenteaftrek

Voor degenen met een bruto jaarinkomen van minimaal € 66.421 is de hypotheekrenteaftrek vanaf 1 januari 2016 weer iets verder verlaagd.

In de vierde schijf, waar een deel van je inkomen in valt als je minimaal het bovengenoemde bedrag verdient, betaal je 52% inkomensbelasting en had je tot nu toe ook recht op 52% hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2014 is men begonnen met het afbouwen van dit percentage met een half procent per jaar,  tot we in 2041 nog maximaal 38% van de hypotheekrente kunnen aftrekken. Voor mensen met een hoog inkomen wordt de hypotheek dus steeds iets duurder. In 2016 heb je nog recht op 50,5% renteaftrek.

4. Een nieuwe berekening bij de combinatie studieschuld & hypotheek

Als je een studieschuld hebt, wordt deze meegerekend bij het vaststellen van de hoogte van de hypotheek die ze je kunnen verstrekken. Je moet natuurlijk zowel je studieschuld kunnen aflossen, als je hypotheeklasten kunnen dragen. De manier waarop je studieschuld wordt meegerekend, is echter flink veranderd.

Momenteel telt je oorspronkelijke studieschuld voor je hypotheek, ook al heb je ondertussen al een deel afgelost. Er is nu een motie aangenomen door de Tweede Kamer waardoor nu je huidige openstaande schuld wordt meegerekend in plaats van je oorspronkelijke studieschuld. Het is wachten op de goedkeuring van de Eerste Kamer, die waarschijnlijk dit jaar zal volgen.

5. Belastingvrij schenken ter besteding aan de eigen woning

Nu in 2016 is de relatie tussen schenker en ontvanger van belang. De gunstige schenkingsvoorwaarden gelden wanneer bij een schenking tussen ouder en kind. Hierbij mag een bedrag van maximaal € 53.016 belastingvrij geschonken worden ter besteding aan de eigen woning, waarbij een leeftijdseis geldt van minimaal 18 en maximaal 40 jaar.

Per 2017 wordt de vrijstelling op de schenkbelasting weer toegepast. Er mag dan opnieuw € 100.000 belastingvrij geschonken worden, met als voorwaarde dat dit bedrag besteed wordt aan:
– aankoop eigen woning
– verbetering eigen woning
– aflossing op de hypotheek
De relatie tussen schenker en gever is hierbij niet langer van belang, maar de leeftijdseis blijft bestaan (minimaal 18 en maximaal 40 jaar).

6. Wijzigingen in de hoogte van je te lenen bedrag

Zoals ieder jaar, zijn ook in 2016 de rekenmethodes omtrent de maximale hypotheek weer iets veranderd. De wijzigingen zijn dit jaar minimaal. Het zijn met name alleenstaanden die iets minder kunnen lenen. Een hypotheek op één inkomen geeft het volgende plaatje:

Maximale hypotheek voor een inkomen

Voor tweeverdieners verandert er meer. Per 2016 telt het inkomen van de minstverdienende partner voor een groter deel mee. Vanzelfsprekend heeft dat grotere gevolgen als de minstverdienende partner een relatief hoog inkomen heeft.

Bron: Wegwijs, financieel consumenten platform

Rabobank verwacht sterkere stijging van de huizenprijzen

property

Rabobank verwacht sterkere stijging huizenprijzen

Opmerking makelaar (Imre Schaafsma): het is belangrijk om te beseffen, dat prijsstijgingen en toename van verkoop uiteraard verschillen per regio. Maar ook Zeeland lijkt in beweging te komen.

Rabobank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 0,5 tot 1,5 procent stijgen ten opzichte van 2013. Ook het aantal transacties zit in de lift en zal dit jaar uitkomen op 135.000 tot 145.000. Dat stelde het economisch bureau van de bank in een vrijdag verschenen kwartaalrapport. 

Bij het vorige kwartaalrapport, in mei, ging de grootste hypotheekverstrekker nog uit van een prijsstijging van 0 à 1 procent en 130.000 tot 140.000 aan- en verkopen. Het voor dit jaar voorspelde aantal transacties is het hoogste sinds 2008. ,,Huishoudens vinden het nu duidelijk een gunstiger moment om actief te worden op de woningmarkt dan in de afgelopen jaren”, aldus econoom Pieter van Dalen.

Dalende rente

Belangrijke oorzaken daarvan zijn in zijn ogen de dalende hypotheekrente en het toegenomen vertrouwen in de woningmarkt. Het enthousiasme wordt nog wel enigszins getemperd doordat er veel huishoudens zijn die ‘onder water’ staan. Dat wil zeggen dat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning.

Rabobank denkt dat de opgaande lijn volgend jaar kan worden doorgetrokken. De bank verwacht dan dat de woningverkoop uitkomt tussen 140.000 en 160.000 stuks in combinatie met een prijsstijging van 1 tot 3 procent. ,,Doordat de woningprijs en de hypotheekrente naar verwachting niet snel zullen stijgen, blijven woningen goed betaalbaar. Daarbij neemt het beschikbare inkomen per huishouden toe, evenals de werkgelegenheid”, aldus Van Dalen

Bron: Telegraaf.nl

Nieuw record hypotheekaanvragen

ondertekenen contract

Nieuw record hypotheekaanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen voor de financiering van nieuwe woningen heeft in november een nieuw maandrecord bereikt. Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) signaleerde afgelopen maand bijna 17.500 aanvragen. De organisatie maakte dat dinsdag bekend.

Het vorige maandrecord dateert van oktober, toen ruim 16.000 hypotheekaanvragen via HDN zijn verzonden. Het netwerk regelt het elektronisch verkeer tussen adviseurs en aanbieders en registreert circa 65 procent van alle hypotheekaanvragen.

De organisatie ziet sinds juni het aantal aanvragen op jaarbasis groeien. Volgens directeur Dorine van Basten van HDN is het stijgend aantal aanvragen een aanwijzing dat de huizenmarkt zich voorzichtig aan het herstellen is.

Tot en met november zijn er circa 138.000 hypotheekaanvragen via HDN verzonden. Dat is vergelijkbaar met 2012. ”Toen stond de teller tot en met november op ongeveer 140.000. Dit jaar kent wel een grilliger verloop. Sinds afgelopen zomer trekken de hypotheekaanvragen echt aan”, zegt Van Basten.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) stelde onlangs al vast dat het vertrouwen in de woningmarkt terugkeert. Door de lage hypotheekrente en de flink gedaalde prijzen zijn huizen een stuk betaalbaarder geworden.

Bron: NuGeld.nl

Starter kan hypotheektoezegging krijgen

finger clicks the yes button

Starter kan hypotheektoezegging krijgen

Consumenten die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen vanaf volgende week een hypotheektoezegging aanvragen bij  Nationale-Nederlanden Bank.

Zo hebben starters van tevoren de garantie dat ze de gewenste hypotheek kunnen krijgen en weten ze ook hoeveel ze kunnen lenen.

Woningzoekers krijgen een certificaat waar op staat dat Nationale Nederlanden hen met zekerheid de hypotheek zal aanbieden. Net als anders wordt er dan onder meer gekeken naar het inkomen en een werkgeversverklaring.

De toezegging is zes maanden geldig, zolang de persoonlijke en financiële situatie van de woningzoeker niet verandert. Zodra de starter een geschikt huis heeft gevonden, kan hij een definitieve offerte aanvragen.

Stress

“Wij zien dat starters op de woningmarkt eerst op zoek gaan naar een woning, een bod uitbrengen en vervolgens de financiering op orde willen brengen”, zegt bestuursvoorzitter Erik Muetstege van Nationale-Nederlanden Bank.

“Dit brengt een hoop stress met zich mee. De praktijk wijst uit dat niet altijd duidelijk is of starters een hypotheek kunnen krijgen en dus een huis kunnen kopen.”

Zonder hypotheektoezegging weten starters veel later in het koopproces of ze daadwerkelijk het verwachte hypotheekbedrag kunnen lenen. Gewone hypotheekoffertes zijn vaak kort geldig. Daarna kunnen consumenten er geen rechten meer aan ontlenen.

Zeker gevoel

Volgens Muetstege kunnen starters met het certificaat hun uitgangspositie verstevigen, omdat ze gerichter kunnen zoeken en met een zeker gevoel een bod kunnen doen.

Toch betekent het niet dat starters met een hypotheektoezegging kunnen bieden zonder voorbehoud. Het blijft verstandig om een voorbehoud van financiering op te nemen tijdens het bieden, waarschuwt de bank.

Met een voorbehoud van financiering in de koopovereenkomst, kunnen de bieders nog onder de koop uitkomen als zij hun hypotheek toch niet rond krijgen. Ze moeten dan wel meerdere schriftelijke afwijzingen kunnen laten zien.

Nationale-Nederlanden Bank is een onderdeel van verzekeraar Nationale-Nederlanden.

Bron: Nugeld.nl

Belangrijke wijzigingen i.v.m. tijdelijke verhuur 2e woning!!

Belangrijke wijzigingen i.v.m. tijdelijke verhuur 2e woning!!

Crisismaatregelen tweede huis ontbreken. Doordat een aantal crisismaatregelen rond de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen niet meer zijn opgenomen in het belastingplan voor 2014, dreigt een groot aantal woningbezitters in grote problemen te komen.

Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis vrijdag.

De belangenorganisatie pleit ervoor dat het kabinet de maatregelen met één jaar verlengt. ”De crisis op de woningmarkt is nog lang niet voorbij en de Nederlandse economie en het consumentenvertrouwen moeten zich nog herstellen.”

Mensen die zijn verhuisd maar hun oude huis tijdelijk hebben verhuurd, hebben na de periode van verhuur en zolang het huis niet verkocht is, nu bijvoorbeeld weer recht op hypotheekrenteaftrek voor dit tweede huis. Per 1 januari vervalt deze regeling.

Bij een hypotheek van 250.000 euro en een rente van 5 procent kost dit de huiseigenaar met een onverkochte woning ongeveer 400 euro per maand, aldus VEH.

Daarnaast heeft een woningbezitter met dubbele woonlasten nu 3 jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken. Die periode wordt straks teruggebracht naar 2 jaar, als het kabinet deze maatregel niet verlengt. Ook het opheffen van een nadelige bijleenregeling voor mensen die hun tweede huis tijdelijk verhuren komt zoals het er nu voorstaat per 1 januari te vervallen.

Door: ANP / nu.nl

 

Huren wordt duurder dan kopen

huren

Huren wordt duurder dan kopen

Niet eerder was het de afgelopen tien jaar gunstiger om een huis te kopen dan nu. Dat beweert Johan Conijn, hoogleraar Woningmarkt aan het Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

Volgens Conijn zijn de signalen steeds duidelijker dat het dieptepunt van de woningmarkt bereikt is.

“Vooral voor starters liggen er grote kansen. De hypotheekrente is laag, de aankoopprijzen zijn met 30 procent gedaald en de overdrachtsbelasting is met tweederde verlaagd. Starters kunnen direct handelen, want ze zitten niet vast aan een woning die ze nog moeten verkopen.” 

Door de daling van de huizenprijzen zijn de maandlasten van koopwoningen inmiddels de huurprijs van gelijksoortige woningen, heel dicht genaderd.

“Uit het onderzoek dat we dit voorjaar hebben gedaan, blijkt dat het omslagpunt dat huren duurder wordt dan kopen, snel dichterbij komt en dat in sommige regio’s dat punt al bereikt is”, aldus Conijn.

Huren

Dat komt niet alleen omdat de koopwoningen sterk in prijs gedaald zijn, maar ook omdat huren snel duurder wordt. Afgelopen zomer gingen de huren al met minimaal 4 procent omhoog. Het ziet er naar uit dat daar de komende drie jaar nog tien procent bijkomt.

‘”Zeker de  huurders van sociale woningen die meer dan 43 000 euro verdienen zijn wat dat betreft ‘echt de klos’, omdat hun huur zelfs met zes procent per jaar mag stijgen. Zij zullen zich misschien niet massaal op de koopmarkt storten, maar een aantal zal toch zeker de overstap maken.”

Vertrouwen

Conijn is ervan overtuigd dat het vertrouwen in de woningmarkt echt aan het terugkeren is. ”De eerste tekenen zagen we al een klein jaar geleden en die trend zet zich nou door.”

“Als je de koopprijzen vergelijkt met die van een jaar geleden dalen ze nog wel met 4 procent. Maar als je ze maand op maand bekijkt, zie je nauwelijks nog verschillen en stabiliseren ze zich dus. En in de huiskamer maken de mensen die sommetjes natuurlijk ook.”

Prop

Conijn verwacht niet dat de omslag in de woningmarkt omslaat naar de andere kant en de prijzen sterk gaan stijgen, omdat huishoudens de boot niet willen missen.

‘”Er zit nog wel een belangrijke prop in de markt en dat zijn de mensen met potentiële  restschulden, de mensen dus die met hun hypotheek ‘onder water zitten’. Die belemmeren voorlopig een sterk herstel van de woningmarkt. De bomen zullen de komende jaren echt niet opnieuw tot in de hemel groeien. Ik ga uit van een beperkt prijsherstel.”

Lees meer over de woningmarkt op NUgeld.nl

Bron: NU.nl/Jaap Roelants

Rabobank schaft boete bij vervroegd aflossen af

huis, geld

Rabobank schaft boete bij vervroegd aflossen af

Klanten die bij de Rabobank hun hypotheek versneld willen aflossen met behulp van een belastingvrije schenking tot 100.000 euro, hoeven hiervoor geen boete meer te betalen.

Dat maakt de bank 2 oktober 2013 bekend aan NU.nl.

“Het is een goed idee om in de huidige tijd je hypotheek versneld af te lossen. Goed voor de schuldverlichting van klanten en ook een klein duwtje in de rug voor de woningmarkt”, zegt Rien Nagel, directeur particulieren bij de Rabobank.

De bank hanteerde al een boetevrije aflossing van 20 procent van de hypotheek per kalenderjaar. “In die gevallen waar dit niet voldoende is, bieden wij de klant nu tot 1 januari 2015 de mogelijkheid toch zonder boeterente af te lossen”, aldus Nagel.

Het kwijtschelden van de boete geldt alleen wanneer er sprake is van een schenking tot 100.000 euro.

ABN

ABN Amro laat in een reactie weten ook een aanpassing te maken in het boetebeleid bij versneld aflossen van de hypotheek. Alleen klanten die een zogenoemde onder water hypotheek hebben, een situatie waarbij de huidige waarde van de woning lager is dan het hypotheekbedrag, kunnen boetevrij aflossen.

Dat kan tot aan de meest actuele WOZ-waarde van de woning. Deze regeling is voor iedereen geldig. Op dit moment staat ongeveer 25 procent van de hypotheekklanten van ABN Amro ‘onder water’. Door extra af te lossen komt het hypotheekbedrag volgens de bank meer in verhouding.

Goed bericht

Een woordvoerster van het ministerie van Financiën noemt het afschaffen van de boete “een goed bericht” vanwege het vliegwieleffect voor het aanpakken van schulden en nieuwe groei in de bouw. Ze is blij dat Rabobank “het goede voorbeeld volgt”, aldus de woordvoerster.

Eerder maakte SNS al bekend de boete af te schaffen onder dezelfde voorwaarden. Florius, een dochterbedrijf van ABN Amro, had dit al gedaan.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei in een eerdere reactie al te hopen en te verwachten dat andere banken het voorbeeld van SNS volgen.

Prinsjesdag 

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat per 1 oktober de schenkingsvrijstelling wordt verruimd. Dit betekent dat het bedrag van belastingvrij schenken wordt verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro.

Ook kan iedereen hier nu gebruik van maken, terwijl het voorheen enkel gold voor ouders die aan kinderen wilden schenken. Een voorwaarde is dat het bedrag wordt besteed aan de aflossing van een eigen woning, een restschuld of een verbouwing.

Banken maken kosten als een hypotheek eerder wordt afgelost door misgelopen rente, maar de Rabobank verwacht hier geen problemen mee. “De kosten zijn te overzien”, zegt Nagel. “De effecten zullen niet groot zijn.” Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker in Nederland.

SNS

Eerder maakte SNS bekend de boete bij versneld aflossen af te schaffen onder dezelfde voorwaarden. Florius, een dochterbedrijf van ABN Amro, had dit al gedaan.

ING, de tweede speler op de markt, heeft de boete nog niet afgeschaft en wil niet zeggen of dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

Bron: NU.nl/Edo van der Goot

Dijsselbloem verwacht afschaffing boetes bij schenking

ok

Dijsselbloem verwacht afschaffing boetes bij schenking.

Minister Jeroen Dijsselbloem “hoopt en verwacht” dat Nederlandse banken, in navolging van SNS,  de boetes afschaffen die normaliter betaald moeten worden bij het versneld aflossen van een hypotheek.

Dit laat hij in een reactie weten aan NU.nl. Woensdag besloot SNS in navolging van de plannen van het kabinet boetes bij het versneld aflossen van een hypotheek kwijt te schelden als er sprake is van een schenking tot 100.000 euro.

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat per 1 oktober de schenkingsvrijstelling voor de aflossing van een eigen woning, een restschuld of een verbouwing wordt verruimd. Dit betekent dat het bedrag van belastingvrij schenken wordt verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro.

Volgens Dijsselbloem (PvdA) ontstaat door de toezegging van SNS een “vliegwiel” voor het aanpakken van schulden en nieuwe groei in de bouw. “Ik hoop en verwacht dat andere banken zullen volgen.”

Niet wettelijk
Wel laat hij weten dat juridisch de wijziging van het boetevrije percentage lastig te regelen is.

Ook partijgenoot Henk Nijboer laat weten de afschaffing niet wettelijk te kunnen verplichten. Wel vindt hij dat de boete afschaffen bij dienstbaar bankieren hoort.

“Je kan je wel afvragen, als de ene bank het kan, waarom de andere dan niet”, aldus Nijboer. De Vereniging Eigen Huis deed eveneens een appèl op de banken.

ABN Amro heeft woensdag laten weten de situatie te bespreken, maar er nog geen uitsluitsel over te kunnen geven. ING wijzigt het beleid desgevraagd niet.

Vergoeding
Volgens de banken, verenigd in de Vereniging Nederlandse Banken (NVB), is de boete namelijk een vergoeding voor de gemiste inkomsten door het vroegtijdig terugbrengen van de lening, waardoor toekomstige rente-inkomsten worden misgelopen.

Het is nog niet duidelijk of Dijsselbloem ook in gesprek zal gaan met de banken om de afschaffing van de boetes af te dwingen, zoals 50Plus-leider Henk Krol bij NU.nl bepleitte.

Bron: http://www.nu.nl/economie/3579514/dijsselbloem-verwacht-afschaffing-boetes-bij-schenking.html

Namen malafide huizenhandelaren bekend

veiling

Namen malafide huizenhandelaren bekend

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag de namen bekendgemaakt van 71 malafide huizenhandelaren die eerder dit jaar werden beboet voor het maken van verboden prijsafspraken bij executieveilingen.

Zij kregen in januari boetes van in totaal meer dan 6 miljoen euro voor het duperen van huizenbezitters bij de gedwongen verkoop van hun woning. De betrokken handelaren probeerden via een procedure te voorkomen dat hun namen zouden worden gepubliceerd, maar dit verzoek werd door de rechter afgewezen.

De namen van de handelaren staan nu op de site van de ACM. Consumenten die gedupeerd denken te zijn, kunnen zich op de hoogte laten houden via de Consumentenbond. De handelaren hielden de prijzen van huizen bij executieveilingen kunstmatig laag om er daarna op een zogeheten naveiling extra aan te kunnen verdienen.

Tussen juni 2000 en november 2009 zijn in Nederland mogelijk zo’n 2400 woningbezitters gedupeerd, doordat hun huis uiteindelijk duizenden euro’s meer opleverde dan er op de executieveiling voor is betaald.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stoort het al jaren dat executieveilingen door huizenhandelaren worden gedomineerd, maar de belangenorganisatie verwacht niet dat deze kartelzaak tot schadevergoedingen zal leiden. De Consumentenbond is in gesprek met de ACM om te weten te komen welke consumenten mogelijk zijn gedupeerd. Daarvoor zijn ook de huisadressen nodig waar de kartelafspraken betrekking op hadden.

Bron: AFN / NU.nl

EU Parlement wil huizenkoper beschermen

skyline woningen

EU-parlement wil huizenkoper beschermen

Europese huizenkopers die een hypotheek willen, hebben betere bescherming nodig. Zij mogen bijvoorbeeld zo min mogelijk de dupe worden van economische ontwikkelingen waardoor zij plots veel meer moeten gaan betalen.

Dat stelde het Europees Parlement (EP) in Straatsburg dinsdag. Het parlement ging akkoord met regels die uiteindelijk in alle EU-lidstaten moeten gaan gelden, waarbij wel rekening wordt gehouden met nationale omstandigheden.

Hypotheek
Het EP vindt dat huizenkopers overal in de Europese Unie op dezelfde vergelijkbare en duidelijke manier moeten worden geïnformeerd over de kosten en risico’s van een hypotheek. De lening moet realistisch zijn en rekening houden met de huidige en verwachte toekomstige financiële situatie van degene die een hypotheek wil. Ook moet er een standaardbedenkperiode komen van 7 dagen voor ondertekening, of het recht er binnen 7 dagen alsnog van af te zien. Verder moet het overal in de EU makkelijker worden een hypotheek vervroegd af te lossen.

Bron: ANP / NUgeld.nl / http://www.nugeld.nl/wonen/3571928/eu-parlement-wil-huizenkoper-beschermen.html

Staat uw huis (bijna) ‘onder water’?

huis (bijna) onder water

Staat uw huis (bijna) ‘onder water’?

Nee, ik bedoel geen overlast door overmatige regenval of een geval van lekkage in het huis zelf….Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met bovenstaande vraag? Het is een uitdrukking, die momenteel vaak gebezigd wordt in de diverse media en wanneer niet precies duidelijk is wat ermee bedoeld wordt en wat de gevolgen, maar ook de juiste maatregelen in kunnen houden, veroorzaakt het al snel een gevoel van onrust op zijn minst.

Wanneer uw  huis ‘onder water’ staat, wil dat zeggen dat uw hypotheek hoger is, dan de waarde van uw huis. Wanneer u zich in die situatie bevindt en u moet uw huis verkopen, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding of ontslag, dan zult u te maken krijgen met een restschuld. Ik kan me voorstellen, dat heel veel mensen zich hier ongerust over maken. Maar toch hoeft een restschuld geen uitzichtloos en/of onoplosbaar probleem te zijn.

Aflossen
Het is mogelijk, in sommige gevallen, om een restschuld mee te financieren bij de aanschaf van een nieuwe woning. Ook kunt u de restschuld terugbetalen met uw spaargeld, of met een lening van familie of een kredietverstrekker. Houd er rekening mee, dat leningen uiteraard invloed hebben op de maximale hoogte van een eventuele nieuwe hypotheek.

Aftrekbare rente
De rente van uw restschuld mag tien jaar lang in mindering gebracht worden op uw belastbaar inkomen in box 1. Deze restschuld moet dan wel ontstaan zijn tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Het maakt hierbij niet uit hoe u uw restschuld financiert en of u opnieuw een huis gaat kopen. Ook bij een huurwoning telt de aftrekbare rente.

Kwijtschelden restschuld
Wanneer u uw hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) heeft afgesloten, dan kan uw restschuld, onder bepaalde voorwaarden, worden kwijtgescholden. Of u recht heeft op deze kwijtschelding kunt u controleren op www.nhg.nl.

Hoe voorkomt u een restschuld?
Het voorkomen dat u in een situatie verzeild raakt, waarbij u achterblijft met een restschuld is uiteraard altijd beter, dan het zoeken naar de juiste oplossing. Als u het risico op een restschuld zo klein mogelijk wilt houden, neem dan contact op met uw hypotheekadviseur en bekijk samen met hem/haar uw huidige hypotheek. Past deze nog bij de waarde van uw woning en uw wensen voor de toekomst? U kunt dan wellicht kiezen voor een andere hypotheekvorm of nu alvast een deel van de toekomstige restschuld betalen.

Bron: ABN-AMRO

 

Gemiddelde hypotheekrente daalt weer

huis en percentage

De gemiddelde hypotheekrente  daalt weer licht, nadat er enkele weken lang sprake was van stijgende rentes.

De gemiddelde variabele hypotheekrente daalt naar 2,86 procent, de rente voor vijf jaar vast naar 3,44 procent.

De gemiddelde 10-jaars hypotheekrente daalt naar 4,21 procent; de 20-jaars rente naar 5,01 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Hypotheekshop.

Halverwege juli toonden de variabele rente en de 5-jaars rente al stabilisatie, terwijl de rente voor 10 en 20 jaar vast nog toenam.

Vorige week berekende Vereniging Eigen Huis dat huiseigenaren nauwelijks profiteren van de dalende hypotheekrente, doordat banken hun winstmarge vergroten.

Bron: NuGeld

De gemiddelde hypotheekrente stijgt

stijgende grafiek

Gemiddelde hypotheekrente stijgt

De gemiddelde hypotheekrente is vorige week gestegen. Ook deze week verhogen enkele aanbieders de rente waardoor verwacht wordt dat de gemiddelde rente verder zal stijgen.

De gemiddelde variabele rente bedraagt 2,89 procent. De hypotheekrente voor 5 jaar vast is 3,41 procent; voor tien jaar ligt de rente op 4,18 procent.

De gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar vast is 5,0 procent. Zo blijkt uit een overzicht van Hypotheekshop.

De intermediair merkt tevens op dat sommige geldverstrekkers de rente in een keer met 0,2 of 0,3 procentpunt verhogen. Terwijl de renteverlagingen in de eerste helft van het jaar met 0,1 procentpunt heel geleidelijk verliepen.

De gemiddelde rente zal stijgen na verhogingen van Rabobank, Obvion en Woonfonds in de eerste dagen van juli. Ook ING verhoogde donderdag de rente.

Vorige week verhoogden al diverse aanbieders de hypotheekrente. Oorzaak is de stijgende kapitaalrente, de rente die de Nederlandse staat betaalt voor leningen.

Bron: NUgeld.nl/Rikke van Geest

Betaalproblemen hypotheken veel kleiner dan gedacht

Key and money

Betaalproblemen hypotheken veel kleiner dan gedacht

De wanbetaling op Nederlandse hypotheken blijkt veel lager te zijn dan bekend is. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) uit Tiel stelt dat er 62 duizend huizenbezitters zijn met een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen. In werkelijkheid zijn er ‘slechts’ 29 duizend wanbetalers met bovendien een veel kortere betaalachterstand, namelijk van 3 maanden of meer.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar betalingsachterstanden bij 3,8 miljoen hypotheken. Het BKR blijkt in zijn cijfers ook huizenbezitters mee te tellen die al een deel van hun schuld hebben ingelost.

Het BKR betreurt het dat de cijfers tot onduidelijkheid hebben geleid, zegt directeur Peter van de Bosch. ‘Als we in onze persberichten niet helder zijn, moeten we dat in de toekomst beter uitleggen.’ Hij benadrukt dat er wel degelijk 62 duizend huishoudens zijn die moeite hebben om rente en aflossing op hun hypotheek te betalen. De helft van de wanbetalers heeft echter een veel geringere betaalachterstand, namelijk van 1 of 2 maanden.

De fout van het BKR kwam aan het licht nadat de Volkskrant de opgave van individuele banken had vergeleken met de opgave van het BKR. Pas na weken intensief overleg tussen banken en het BKR werd duidelijk dat het bureau uit Tiel in zijn persberichten een andere definitie voor wanbetaling gebruikte dan zij daadwerkelijk meet.

Goede betaalmoraal
Het lage aantal wanbetalers is goed nieuws, zegt hoogleraar Lex Hoogduin. ‘Het was al duidelijk dat Nederlanders een goede betaalmoraal hebben, en nu blijkt die ook nog eens beter dan gedacht. Dat is dus duidelijk niet het probleem van de Nederlandse hypotheekmarkt.’

De inmiddels failliete aanbieders ELQ en DSB blijken de meeste wanbetalers te hebben. Waar in de markt gemiddeld 0,76 procent van de hypotheken een achterstand heeft van minimaal 3 maanden, heeft 12 procent van de klanten van ELQ een betalingsachterstand van 3 maanden of meer. ELQ was tot 2008 een filiaal van de omgevallen Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. In de failliete boedel van de DSB bank is de betaalachterstand 5 procent.

Vermoedelijk hebben ook buitenlandse ‘cowboys’ die vlak voor de crisis op de Nederlandse markt opereerden, zoals Sparck (oud-onderdeel van Citi-bank) en Gmac (General Motors), vergelijkbare percentages. Maar zij wilden geen opening van zaken geven.

Van de grote jongens lijkt de portefeuille van marktleider Rabobank het meest solide (0,5 procent). SNS, de bank die begin dit jaar werd genationaliseerd, staat er van de grote banken het slechtst voor: 1,7 procent van al hun hypotheken heeft een betalingsachterstand van 3 maanden of meer. Hoewel de betalingsachterstanden erg laag zijn, zijn ze wel degelijk een zorg voor de banken en verzekeraars. Onder druk van de crisis is het percentage in een jaar met een kwart toegenomen. Aangezien eenderde van alle Nederlandse huizen ‘onder water staat’ kunnen de verliezen snel oplopen als zij die huizen gedwongen moeten verkopen.

Kwetsbaar
Ook Lex Hoogduin ziet dat de hypotheekportefeuille op dat vlak kwetsbaar is. ‘Nederlanders hebben opgeteld ruim 660 miljard euro hypotheekschuld. Dat is in vergelijking met andere landen een zeer hoog bedrag.’ Die miljarden lenen Nederlanders via hun hypotheekverstrekker van buitenlandse investeerders. Als het niet lukt om de verhouding tussen de hoogte van de leningen en de waarde van de huizen te verbeteren, zal het moeilijk blijven om de de hypotheken te blijven financieren, zegt Hoogduin.

Bron: De Volkskrant

Voorwaarden NHG bij aankoop van een nieuwe woning

huis

Wilt u weten of u voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking kunt komen? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur! Indien u in aanmerking komt, dan kan uw hypotheekadviseur de NHG voor u aanvragen.

Wanneer u bij de aankoop van een woning in aanmerking wilt komen voor een lening met NHG, dan dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:

Hypotheekbedrag voor aankoop woning maximaal € 320.000,-

De kostengrens voor de aankoop van een woning vanaf 1 juli 2012 is vastgesteld op € 320.000,-. Dit houdt in dat het hypotheekbedrag nooit meer mag zijn dan € 320.000,- (incl. 5% bijkomende kosten). Hierbij moet u rekening houden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notariskosten, afsluitprovisie en overdrachtsbelasting.

LET OP: vanaf 1 juli 2013 bedraagt de kostengrens € 290.000,- (incl. 5% bijkomende kosten).

NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 5% (maximale koopsom of koop-/aanneemsom: € 304.761,90).

LET OP: met ingang van 1 januari 2014 zal het percentage bijkomende kosten jaarlijks met 1% verlaagd worden, zodat met ingang van 1 januari 2018 bijkomende kosten niet meer meegefinancierd kunnen worden.

De kostengrens voor kwaliteitsverbetering van een woning blijft onveranderd op € 265.000,-.

Voor de aankoop van een woonwagen is de kostengrens vastgesteld op € 136.570,- en voor de aankoop van een woonwagenstandplaats op € 50.000,-.

De woning moet uw hoofdverblijf zijn
U moet de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. NHG is mogelijk voor alle soorten woonhuizen, voor appartementen en voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. NHG is niet mogelijk voor de aankoop van recreatiewoningen, woonboten, garages en stacaravans.

Maximumhypotheek daalt snel

Voorzijde

Voorzijde

AMSTERDAM – Maximum hypotheek daalt snel – de maximale hypotheek die huizenkopers kunnen krijgen, daalt dit jaar veel sterker dan voorgaande jaren.

Dat blijkt uit berekeningen die de Volkskrant heeft laten uitvoeren. Modale inkomens kunnen 5 procent minder lenen. Voor hogere inkomens is dat zelfs ruim 9 procent. In 2012 daalde het maximale hypotheekbedrag tussen de 1 en 1,8 procent, terwijl de huizen in dat jaar ongeveer 7 procent goedkoper werden. De betaalbaarheid nam dus toe. Dit jaar zal dat alleen het geval zijn als de huizenprijzen zeker 5 tot 10 procent dalen, aldus de krant.

Noot ISM Makelaars

Hieruit blijkt nogmaals het belang van de juiste prijs/kwaliteit bepaling, bij het in de verkoop zetten van een woning. Een goede concurrentiepositie is onontbeerlijk. De woning moet aantrekkelijk zijn voor een potentiële koper, het aanbod van koopwoningen is bijzonder groot. Het is dus zeer belangrijk goed na te denken en een verstandig besluit te nemen over de prijsstelling van de woning. Hoog beginnen, in de hoop nog een aardig bedrag over te houden na de verkoop, en dan eventueel zakken in prijs als de verkoop tegenvalt, is geen optie meer in de huidige markt.

Meer tijd voor omzetten aflossingsvrije hypotheek

DEN HAAG – Huizenbezitters krijgen meer tijd om hun bestaande aflossingvrije hypotheek om te zetten in een spaar- of beleggingshypotheek.

De termijn wordt verlengd tot 1 april volgend jaar. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dat vrijdag aan de Eerste Kamer laten weten in antwoord op vragen die hem daarover eerder waren gesteld.

Aanvankelijk konden aflossingsvrije hypotheken nog tot en met 31 december worden omgezet. De vereniging Eigen Huis had aangedrongen op een langere termijn, omdat de toeloop bij de banken te groot was om alle aanvragen voor die tijd te kunnen afhandelen.

Bron: ANP; nu.nl

Mogelijk ruimte in kredietverlening bij financiering huizen

Mogelijk ruimte in kredietverlening bij financiering huizen: NIBC-topman kijkt naar huizenfinanciering.

DEN HAAG – Kees van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank NIBC, gaat bekijken of de rol van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, bij de financiering van huizen kan worden vergroot.  Dat heeft minister Stef Blok (Wonen) donderdag laten weten.

De voormalige thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën moet uitzoeken of er ruimte kan komen voor nieuwe kredietverlening. Dit zou dan moeten leiden tot het lostrekken van de vastgelopen huizenmarkt en het herstel van de bouwsector.

Van Dijkhuizen zal contact leggen met de sociale partners en partijen uit de bancaire en de pensioen-en verzekeringssector.

Hypotheekbank

De pensioenbeleggers APG en PGGM denken al aan een Nationale Hypotheekbank, zo bleek vorige maand. Die kan dan hypotheken overnemen van de banken. Die krijgen dan meer lucht, is de gedachte, terwijl het ook zou kunnen leiden tot een lagere hypotheekrente. De Staat moet helpen bij de oprichting van zo’n hypotheekbank.

Het kabinet moet in elk geval een doorbraak forceren om de bouw- en woningmarkt te redden, zei VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes toen ook al. De werkgeversvoorman wilde al langer dat het kabinet onafhankelijke deskundigen zou benoemen die banken en pensioenfondsen bij elkaar zouden brengen.

Bron: ANP; nu.nl

Meer tijd voor overstap naar spaarhypotheek

AMERSFOORT – De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek meer tijd krijgen om deze om te zetten naar een spaarhypotheek.

De Tweede Kamer besloot onlangs dat 1 januari de deadline is om over te stappen. VEH wil die deadline verplaatsen naar 1 juni, liet de vereniging maandag weten.

Het kabinet wil af van aflossingsvrije hypotheken. De fiscale voordelen hiervan – maximale hypotheekaftrek- verdwijnen voor nieuw af te sluiten hypotheken. Wie al zo’n lening heeft, kan overstappen op andere hypotheekvormen.

De deadline van 1 januari is voor banken te kort dag om dergelijke omzettingen nog te realiseren, vindt de vereniging.

“Het gevolg is dat een huiseigenaar die zijn aflossingsvrije hypotheek wil omzetten min of meer verplicht wordt een veel duurdere annuïteitenhypotheek te sluiten”, zo stelt de VEH.

Zorgplicht
Een andere reden voor uitstel tot 1 juni is volgens Eigen huis de zorgplicht die hypotheekadviseurs hebben om hun klanten te informeren. Door de trage besluitvorming in de Tweede Kamer hebben de adviseurs nauwelijks de tijd gehad om hun klanten in te lichten over belangrijke fiscale wijzigingen en de mogelijkheden om hierop te reageren.

Volgens Eigen Huis staat er in Nederland 350 miljard aan aflossingsvrije hypotheken uit, de helft van de totale hypotheekschuld.

Meer dan 2,5 miljoen huiseigenaren hebben een (deels)aflossingsvrije hypotheek. ”Omdat dit jaar al 700.000 huishoudens hypothecair onder water staan is het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek voor velen actueel en voor sommigen urgent”, waarschuwt de vereniging.

Bij een huis dat ‘onder water’ staat is de hypotheekschuld hoger dan de waarde van de woning.

Eigen Huis voorziet dat door de voorspelde verdere daling van de huizenprijzen het aantal woningbezitters dat hiermee kampt, toeneemt tot circa 1 miljoen. ”Voor deze groep eigenaren, maar ook voor andere huishoudens, kan het verstandig zijn hun hypotheek om te zetten naar een veilige (bank)spaarhypotheek”, meent VEH.

Door: ANP
Bron: Nu.NL/geldzaken

Opbouwend deel hypotheek in Box I of in Box III?

Het is belangrijk voor woningeigenaren, om het volgende na te gaan. Wanneer u een hypotheek heeft met een opbouwend deel (spaar, levensverzekering, belegging), met als doel om hiermee de hypotheek op termijn af te lossen, is het belangrijk om bij uw hypotheekadviseur na te gaan of dit deel onder Box III of onder Box I valt.

Tot voorheen was het zo, dat wanneer dit deel onder Box III viel, het opgebouwde kapitaal belastingvrij was zolang het onder het vrijgestelde bedrag viel. Wanneer u boven dit bedrag dreigde uit te komen, kon u het omzetten naar Box I. Deze regeling vervalt.

Dit betekent, dat wanneer het gespaarde deel boven de vrijstelling uitkomt u hier belasting over gaat betalen. Het gaat te ver om u hier precies alle details te vertellen, maar ik raad u aan om advies in te winnen bij uw hypotheekadviseur. Gisteren heeft de Tweede Kamer de termijn, om aanpassingen te kunnen doen, verlengd tot 1-4-2013. Hierna kunt u het niet meer aanpassen.

Heeft u een volledig aflossingsvrije hypotheek, of is er bij u geen sprake van een opbouwend deel in de vorm van sparen, levensverzekering of beleggen, dan is het niet van toepassing. Vraag het zeker even na bij uw adviseur, zodat u in de toekomst niet voor (onaangename) verrassingen komt te staan!

Kosten restschuld de eerste 5 jaar aftrekbaar

DEN HAAG – Wie met een restschuld blijft zitten na de verkoop van een huis, kan de kosten voor de lening en de rente maximaal 5 jaar aftrekken van de belasting.

Dat hebben minister Stef Blok (Wonen) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) woensdag voorgesteld aan de Tweede Kamer.

De maatregel is bedoeld om huiseigenaren tegemoet te komen als ze met een restschuld blijven zitten. Zo’n schuld ontstaat als de hypotheek bij verkoop hoger is dan de verkoopprijs. Volgens de Vereniging Eigen Huis staat 1 op de 6 koophuizen momenteel ‘onder water’.

De regel geldt voor restschulden die ontstaan tussen 2013 en 2018. Om in aanmerking te komen voor de aftrek, hoeft niet te worden afgelost. Het is wel aantrekkelijk om af te lossen, omdat de aftrek maar 5 jaar geldt. Ook mensen die na de verkoop van hun huis gaan huren, mogen de kosten en rente van hun restschuld aftrekken, aldus Blok en Weekers.

Doorstroming
Volgens hen is het belangrijk om de regels aan te passen om de doorstroming in de huizenmarkt te bevorderen. Mensen die verwachten met een restschuld te blijven zitten, besluiten vaak om niet te verhuizen. Dat is een van de redenen waarom de huizenmarkt vastzit.

Het kabinet maakt in 2014 ongeveer 1 miljoen euro vrij om de nieuwe regels te kunnen uitvoeren, in de jaren daarna is dat telkens 2 miljoen euro.

”Het klinkt sympathiek, maar we zijn er niet enthousiast over”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis.

”De restschuld is over het algemeen 35.000 euro groot. Het is voor veel mensen niet mogelijk die schuld binnen 5 jaar in zijn geheel terug te betalen. De rente die je daarna aan de bank betaalt, komt helemaal voor je eigen rekening en is dus niet meer aftrekbaar. Die rente is iets hoger dan je normaal gesproken betaalt. Daarom is het volgens ons een oplossing voor de eerste 5 jaar, maar niet voor langere periode.”

Bron: NU.NL / ANP

Wijzigingen in de NHG

Vereniging Eigen Huis boos over wijziging NHG

AMERSFOORT – Iemand die verhuist mag vanaf volgend jaar zijn spaar- of aflossingsvrije hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) toch niet meenemen naar een volgende woning. Dat heeft de Vereniging Eigen Huis zaterdag bekendgemaakt.

De belangenvereniging voor woningbezitters is woedend over dit plan, omdat het haaks staat op eerdere toezeggingen van het kabinet. Aan de NHG zou namelijk niet getornd worden.

Naar nu blijkt, moet een huizenbezitter verplicht jaarlijks gaan aflossen na een verhuizing. Doet hij dit niet, dan vervalt de NHG-garantie en wordt de hypotheek een stuk duurder. In dat geval moet tot 1 procentpunt meer aan hypotheekrente worden betaald.

Toezegging
”Bij de aankondiging van de aflossingsverplichting is door het kabinet de toezegging gedaan dat dit alleen voor nieuwe hypotheken zou gelden”, aldus de VEH. De organisatie roept de Tweede Kamer op om de NHG-maatregel terug te draaien.

Het verplicht stellen van annuïtaire aflossing van de hypotheek maakt de lening na verhuizing aanmerkelijk duurder. ”De maandlasten nemen direct toe en stijgen door met het verstrijken van de jaren”, aldus de belangenbehartiger.

Bij de veel voorkomende (bank)spaarhypotheek bouwt een huiseigenaar vermogen op om na 30 jaar de hypotheekschuld ineens af te lossen. Maar het tussentijds stopzetten van deze hypotheekvorm levert in veel gevallen een aanzienlijk nadeel op, aldus VEH.

Verhuizing
De vereniging geeft als rekenvoorbeeld een woningbezitter die in 2006 een hypotheek afsloot van 165.000 euro, waarvan 90.000 euro spaarhypotheek en 75.000 euro aflossingsvrij.

Wanneer deze volgend jaar verhuist en zijn hypotheeksom gelijk blijft, heeft hij twee mogelijkheden. De bestaande hypotheek omzetten naar een volledige annuïteitenhypotheek; hierdoor stijgen de maandelijkse hypotheeklasten met ongeveer 200 euro.

De andere optie is de bestaande hypotheek meenemen naar de nieuwe woning, maar dan zonder NHG. Daardoor stijgt de bruto hypotheeklast met 100 euro per maand.

Garantie
”De persoon heeft dan niet meer de NHG-garantie in het geval van werkloosheid, echtscheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid”, zegt Hans André de la Porte van de VEH.

De huizenmarkt krijgt volgens hem door de maatregel opnieuw een knauw. ”Weer zullen er veel mensen zijn die hierdoor niet willen of kunnen verhuizen”, aldus André de la Porte.

Huizenkopers kunnen NHG aanvragen bij het afsluiten van een hypotheek. Het Waarborgfonds Eigen Woningen staat er garant voor dat de hypotheekverstrekker wordt terugbetaald. Daardoor is het risico voor hen lager, waardoor ze een lagere hypotheekrente kunnen aanbieden. Ongeveer 1 miljoen huiseigenaren hebben een hypotheek met NHG.

Bron: NU.NL / ANP

VEH: ‘banken spekken hun kassen ten koste van de consument’

AMERSFOORT – Banken berekenen bovenop het normale hypotheektarief ook nog een extra winstmarge. Deze marge is in augustus verder opgelopen. Consumenten betalen daardoor al snel 200 euro teveel op hun hypotheek.

Dit stelt de Vereniging Eigen Huis op basis van de Eigen Huis Rentebarometer. Dit is een online tool die maandelijks berekent hoeveel overwinst de banken, bovenop de gebruikelijke winstmarge, aan hun klanten verdienen.
De gemiddelde extra winstmarge die banken berekenen bovenop het normale hypotheekrentetarief is in augustus verder opgelopen tot iets boven de 1 procent. Een huiseigenaar met een hypotheek van 250.000 euro betaalt daardoor maandelijks ruim 200 euro teveel aan zijn bank.

Renteaftrek
De extra winstmarge is niet alleen nadelig voor mensen met een hypotheek, maar ook vervelend voor de rijksoverheid. Die lijdt volgens de vereniging namelijk schade door de hogere renteaftrek. De vereniging noemt het handelen van de banken dan ook een doorn in het oog.

De stijging komt doordat banken de verlaging van de basisrente en een afname van de financieringskosten niet goed doorberekenen aan klanten aan klanten. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis:”Banken spekken hun kassen ten koste van de consument”.

Bron: NUgeld.nl

Hollande: Eurocrisis bijna voorbij

PARIJS (AFN) – Het einde van de crisis in de eurozone is volgens president François Hollande ,,zeer dichtbij”. Dat zei hij woensdag in een interview met de Franse krant Le Monde.

Hollande vind dat de Europese leiders tijdens de top op 28 en 29 juni de juiste beslissingen hebben genomen. ,,We moeten nu eerst de situatie van Griekenland, dat zo veel moeite heeft gedaan en zekerheid verdient, definitief oplossen”, zei hij.

De president pleit in het interview voor meer stimuleringsmaatregelen in de eurozone. ,,Als we niet wat meer leven blazen in de Europese economie, werken budgetmaatregelen niet”, zei hij.

Hij zei bovendien dat Frankrijk stappen ondersteunt richting een nauwere politieke unie in Europa, maar pas na de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014. ,,Deze verkiezingen zullen gaan over de toekomst van de Europese Unie.”

Banken moeten restschuld meefinancieren

Banken moeten een eventuele restschuld na een woningverkoop meefinancieren in een nieuwe hypotheek.

Die oproep doen Vereniging Eigen Huis en De Hypotheker op RTL Z. Banken hebben beloofd de restschuld mee te financieren, maar in de praktijk blijkt dat niet te gebeuren.

Banken niet bereid
Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Bas Millenaar van De Hypotheker tonen zich in De Kijker aan Z (video) ontevreden over de gang van zaken dat banken veelal niet bereid zijn een restschuld mee te financieren.

“Daar maken we ons er echt kwaad over. Wij zien gevallen waarbij dat op een buitengewoon verantwoorde manier wel zou kunnen en waar banken toch gewoon nee zeggen. Mensen worden dan opgezadeld met een persoonlijke lening tegen een veel hoger rentepercentage terwijl het ook tegen het lagere rentepercentage van de hypotheek zou kunnen”, aldus De la Porte.

Volgens staat in de gedragscode dat kopers een eventuele restschuld kunnen meefinancieren in hun nieuwe hypotheek. In de praktijk blijken banken daartoe echter niet bereid.

Bron: RTLnieuws.nl

 

Huizenbezitters laatste jaren miljarden euro’s teveel betaald

AMSTERDAM – De rente op hypotheken is onnodig hoog door Europese regels. Hierdoor hebben huizenbezitters in de afgelopen paar jaar miljarden euro’s teveel betaald, zo stelt hoogleraar economie Schinkel.

Grote banken werden een paar jaar geleden met steun van de overheid in leven gehouden. Die steun bestaat nog steeds. De Europese regels zijn glashelder: een bedrijf dat steun ontvangt, mag niet met scherpe tarieven andere bedrijven beconcurreren.

Op zichzelf is dat Europese uitgangspunt terecht. Het zou onredelijk zijn als bedrijven met steun van de overheid andere (niet gesteunde) bedrijven kapot concurreren. Maar de bankensector wordt gedomineerd door een paar spelers als ABN Amro, ING, SNS en Rabo. Alleen die laatste heeft geen steun van de overheid. Omdat de andere banen wel steun hebben, moeten zij zeer terughoudend zijn met concurrerende tarieven; échte concurrentie is er niet.

Dit is natuurlijk nit de bedoeling. De consument betaalt in feite een dubbele rekening: eerst via de belastingen om de banken te steunen en nu door te dure hypotheken. Het is daarom zaak, dat de autoriteiten die toezien op eerlijke concurrentie deze zaak snel onderzoeken.

Mochten de vermoedens echt blijken te zijn, dan moeten de regels worden versoepeld. De huizenbezitter mag niet de dupe worden van de redding van de banken.

Bron: Telegraaf

VVD tegen strenge beperking hypotheekrenteaftrek

DEN HAAG – De VVD is ”onaangenaam verrast” door een bericht in de Volkskrant dat de hypotheekrenteaftrek in de uitwerking van het Lenteakkoord strenger wordt beperkt dan volgens de liberalen nodig is.

”Dat is uiterst ongelukkig. Wij willen meer ruimte om fictief af te lossen”, zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus.

Volgens de Volkskrant werkt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan een strenge uitleg van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in april sloten over de begroting van 2013.

Hypotheekrenteaftrek zou dan alleen nog mogelijk zijn bij daadwerkelijke maandelijkse aflossingen en niet meer met een fictieve aflossing, waarbij de echte aflossing wordt uitgesmeerd.

Formulering
Volgens Neppérus bood de formulering in het Lenteakkoord van de Kunduzcoalitie ruimte voor de oplossing van de fictieve aflossing. Die is nodig voor mensen om bijvoorbeeld in de eerste jaren na een dure verhuizing niet af te lossen en dat later in te halen en op die manier toch recht te houden op de hypotheekrenteaftrek.

De VVD wil die flexibele interpretatie behouden. ”Strenger interpreteren moet niet gebeuren”, aldus Neppérus.

Ze denkt dat haar partijgenoot Weekers dat ook niet wil. Nadat de eerste versie van het Lenteakkoord in Brussel was ingeleverd, is er volgens Neppérus fikse discussie ontstaan over de uitwerking. De uitwerking zoals die volgens de Volkskrant nu in het Belastingplan van Weekers terecht zou komen is volgens Neppérus ”te beperkend”.

ChristenUnie
De ChristenUnie is het in principe eens met de VVD, maar wil wel eerst zien hoe Weekers het uitwerkt. ”Belangrijk aan een fictief annuïtair aflossingsschema is dat het ruimte en keuzevrijheid geeft voor de burgers. En de prikkel om af te lossen zit er wel in zo’n schema”, zegt Kamerlid Carola Schouten.

D66’er Wouter Koolmees stelt dat de strenge interpretatie wel in lijn is met het Lenteakkoord, maar ook zijn partij heeft een voorkeur voor de mogelijkheid om met een zogeheten forfaitaire (fictieve) aflossing van de hypotheekschuld toch de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Voor CDA’er Eddy van Hijum is het belangrijk dat er in het Belastingplan een prikkel komt om daadwerkelijk af te lossen. ”Daar moeten we mee beginnen, geen vage constructies die dat ondermijnen.”

Bron: ANP/Nu.nl

Woning kwart goedkoper dan voor crisis

Bron nu.nl/ap AMSTERDAM 
Het kopen van een bestaande woning is een kwart goedkoper geworden dan voor de schuldencrisis. Dit blijkt woensdag uit cijfers van het Kadaster en CBS, geanalyseerd door Woningmarktcijfers.nl. In het onderzoek zijn de koopcijfers van de eerste vijf maanden van 2012 vergeleken met die van 2008, toen de crisis nog moest losbarsten. In 2008 betaalden kopers gemiddeld 255.000 euro voor hun koopwoning. In de eerste vijf maanden van 2012 is de gemiddelde koopsom gedaald tot 233.000 euro.
Rente
De verlaging van de overdrachtsbelasting draagt daarnaast bij aan de lagere koopprijs en ook de rente voor hypotheken is met gemiddeld 4,6 procent een stuk lager dan in 2008 toen er 5,3 procent moest worden betaald. Als er ook nog met inflatie rekening wordt gehouden dan is het kopen van een woning nu zelfs 29 procent goedkoper dan in 2008, zo stelt Woningmarktcijfers.nl.

Omhoog
De verkoop van woningen is in de maand juni met bijna 70 procent omhooggeschoten tot 16.210 stuks vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit de cijfers van het Kadaster Vergeleken met de voorgaande maand wisselden er 59,2 procent meer woningen van eigenaar. Het Kadaster noemt als mogelijke verklaring voor de sprong in de verkopen de verhoging van de overdrachtsbelasting die werd gevreesd. Over het gehele tweede kwartaal werden er dik 17 procent meer woningen verkocht. In de eerste helft van het jaar kwam de groei uit op 1,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Woningtypen
Alle woningtypen lieten een stijging zien in de verkopen vorige maand. Vrijstaande woningen stegen het hardst, met bijna een verdubbeling, appartementen het minst, met 40,6 procent. De stijging deed zich voor in alle provincies. In Noord-Brabant was de stijging het grootst (95,7 procent). De minst grote stijging deed zich voor in de provincie Friesland met 47,1 procent.