Bouwen/onderhoud/klustips

Bouwen/onderhoud/klustips: tips over bouwen, verbouwen, onderhoud en klussen

Duurzaam bouwen met Architecten Alliantie

Duurzaam bouwen

WOONECO GRIJPSKERKE: Architecten Alliantie staat aan de basis van het eerste CO2-neutrale woningbouwproject in Zeeland, gebouwd in opdracht van Woonburg/Marsaki. Tijdens het ontwerp- en uitvoeringstraject werkten wij samen met de Gemeente Veere, de Walcherse Bouwunie, de Zeeuwse Milieufederatie en Dubourgraaf Adviezen.

De woningen leveren meer energie dan dat ze zelf gebruiken. De toekomstige bewoners zullen straks geen energierekeningen betalen, sterker nog ze krijgen geld terug omdat ze hun energieoverschot leveren aan het openbare net. In de tweede fase zal een door ons ontworpen woonzorgcomplex en een dorpshuis worden gerealiseerd volgens het Passiefbouwen principe.

 

PROOIJENSPARK MIDDELBURG: als uitgangspunt is er voor gekozen om in alle fasen van de bouw rekening te houden met de gevolgen voor het milieu. De woningen zijn zeer energiezuinig door een hoge warmte-isolatie en door toepassing van actieve en passieve zonne-energie in de vorm van een zonneboiler en PV-panelen. Er zijn diverse waterbesparende voorzieningen toegepast.

 

BREDESCHOOLPLUS LAGEMIERDE: het bijzondere concept voor deze school heeft geleid tot een EPC-norm die 50% beter is dan het bouwbesluit eist. De school is uitgekiend gesitueerd ten opzichte van de zon, heeft een unieke vorm van daglichttoetrdeing via sheddaken, een zeer hoge isolatiewaarde, een goede kierdichting en een revolutionair ventilatiesysteem. De ventilatielucht wordt voorverwarmd of voorgekoeld door middel van het vloerverwarmingssysteem. De warmtebron is een warmtepomp. Verder krijgt de school nog zijn eigen windmolen op het hoogste punt van het dak. Dit project is op de website van het Ministerie van VROM opgenomen als voorbeeldproject voor duurzaam bouwen en verbouwen.

 

CO2-NEUTRAAL HEINKENSZAND: het project van 17 CO2-neutrale woningen in Heinkenszand is een van de eerste twee projecten met een door ons ontwikkelde standaardwoning voor C02-neutraal wonen. De woning is opgezet in een prefab-betonsysteem met een zeer hoge isolatiewaarde en een uitstekende kierdichting. De woningen zijn voorzien van PV-cellen en een zonneboiler, een warmtepomp, douche-wtw en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Meer informatie:
Architecten Alliantie
Goes

‘Just in Time’ – nieuwe vorm van onderhoud Roegiers & De Koeijer

Just in time onderhoud

Wat is “Just in time”? Just in time is ervoor om onderhoud beheersbaar te houden uit oogpunt van preventief onderhoud. Een van de doelstellingen is kostenbesparing  voor het onderhoud van uw onroerend en is een  kwestie van de juiste timing. Als bezitter van uw onroerend goed  ziet u het meestal pas dat het weer tijd is voor een schilderbeurt alshet al te laat is. Onderhoud laten uitvoeren op het moment dat het verfsysteem nog intact is minder kostbaar dan weer geheel vanaf de basis te moeten opbouwen. Indien gewenst helpen wij u tijdig herinneren aan de onderhoud tijd. U beslist echter of het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het zou ook kunnen voorkomen dat de zuidgevel eerder aan de beurd is dan de noordgevel, deze kan dan uitstel krijgen van onderhoud. Overstekken zouden kunnen voldoen met een wasbeurt enz. Een gedegen analyse is dan ook onontkoombaar! Hoe is de conditie is van de oude verlaag en het hout. Op basis van deze gegevens gaan we een plan opstellen voor het onderhoud.

Naast eenmalig schilderwerk bieden wij dan ook de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement met een spreiding van de kosten over meerdere jaren bij ons af te sluiten. Als belangrijkste argumenten om hiervoor te gaan kiezen noemen wij het gemak, de ontzorging en de zekerheid. Met een door ons opgestelde meerjarig verwachtings prognose, welke gericht is op preventief onderhoud met een daaraan gekoppeld onderhoudsabonnement heeft u voor jaren geen omkijken meer naar uw schilderwerk. U weet dan wanneer er wat uitgevoerd gaat worden en hoe. Een uitgebreide inspectie gaat hieraan vooraf met een daarop gebaseerde éérste grote onderhoudsbeurt. Na het uitvoeren van deze basisbeurt verzorgen wij dan bijvoorbeeld 10 jaar lang voor een vast bedrag per maand en/of per jaar uw periodiek schilderwerk met inspecties tussen door. U hoeft dan niet meer naar uw schilderwerk om te kijken !! Veel van uw wensen kunnen in het plan opgenomen worden en het abonnement opzeggen kan bij ons op ieder moment.

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van onroerend goed, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of geschilderd dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.  Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.  Er kan een keuze worden gemaakt over hoeveel jaren het gaat. Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen.  Zodoende kunt u de financiële middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.

Onderhoudsabonnement biedt zeker een uitkomst voor houvast en zekerheid!

Meer informatie:
Fa. Roegiers & De Koeijer
Heinkenszand, Zeeland